ՅՈԲ. Chapter 18

1 Բաղդատ Սոքեցին նորից խօսեց ու ասաց.
2 Մինչեւ ե՞րբ դադար չես առնելու. հանդարտուի՛ր, որ մենք էլ խօսենք։
3 Ինչո՞ւ ենք մենք չորքոտանիների պէս լռել քո առաջ,
4 իսկ դու համակ բարկութիւն ես։ Հիմա եթէ դու մեռնես՝ երկնքի ներքոյ ամայութի՞ւն է տիրելու, թէ՞ լեռներն են հիմնայատակ կործանուելու։
5 Հանգելու է ամբարիշտների լոյսը. նրանց բոցը չի փայլելու։
6 Նրա լոյսը խաւարելու է իր յարկի տակ, եւ ճրագը հանգելու է նրա վրայ։
7 Յետին մարդիկ յափշտակելու են նրա ունեցուածքը. սխալ են դուրս եկել նրա խորհուրդները։
8 Ոտքը ծուղակն է ընկնելու, եւ նա թպրտալու է ուռկանում։
9 Դարաններ են վրան թափուելու. ծարաւիներին զօրացնելու է նրա դէմ։
10 Նրա համար հողում թակարդ է թաքցուած, իսկ ճանապարհին՝ որոգայթներ։
11 Ցաւերը բոլոր կողմերից ոչնչացնելու են նրան. շատեր նրա ձեռքն ու ոտքն են կապելու տանջահարող սովով։
12 Նրա համար ահաւոր կործանում է պատրաստուած. ոտքի ներբանները մաշուելու են։
13 Տարաժամ մահը ուտելու է գեղեցկութիւնը նրա.
14 առողջութիւնը դուրս է քշուելու նրա յարկից։ Տագնապով նրան է հասնելու Մահ-արքայի պատուհասը։
15 Գիշերը նա բնակուելու է նրա յարկի տակ. նրա վայելչութիւնը ծծումբի բոցով է փչանալու։
16 Նրա արմատները խորքից են ցամաքելու, հունձն էլ վերեւից է թափուելու։
17 Յիշատակը նրա կորչելու է երկրի երեսից, անունն էլ ջնջուելու է հրապարակաւ։
18 Լոյսից խաւար են քշելու նրան, եւ իր ժողովրդի մէջ ծանօթ չի ունենալու։
19 Երկնքի ներքոյ նրա տունը չի փրկուելու, այլ այնտեղ օտարներ են բնակութիւն հաստատելու։
20 Յետին մարդիկ հեծեծելու են նրա վրայ, առաջինները զարմանքով են համակուելու,
21 թէ սրա՞նք են անիրաւների տները, սրա՞նք են այն մարդկանց տեղերը, ովքեր Տիրոջը չճանաչեցին։