ԹՈՒՂԹ ԵԲՐԱՅԵՑԻՆԵՐԻՆ

1 Աստուած բազմապիսի ձեւերով եւ այլազան օրինակներով նախապէս խօսեց մեր հայրերի հետ մարգարէների միջոցով.
2 այս վերջին օրերին մեզ հետ խօսեց իր Որդու միջոցով, որին ժառանգ նշանակեց ամէն ինչի, եւ որի միջոցով ստեղծեց տիեզերքը։
3 Նա, որ լոյսն է նրա փառքի եւ բուն պատկերը նրա էութեան, որ իր խօսքի զօրութեամբ հաստատ է պահում տիեզերքը։ Նա մեր մեղքերի մաքրումը կատարելուց յետոյ, նստեց Աստծու մեծութեան աջ կողմում՝ բարձունքներում։
4 Նա այնչափ գերազանց եղաւ հրեշտակներից, որ նրանցից շատ աւելի անուն ժառանգեց։
5 Արդարեւ, հրեշտակներից որի՞ն երբեւէ ասաց.
6 Եւ դարձեալ.
7 Եւ դարձեալ, երբ անդրանկին աշխարհ է մտցնում, ասում է.
8 Իսկ հրեշտակների մասին էլ ասում է.
9 Իսկ Որդու մասին ասում է.
10 Նաեւ՝
11 Հրեշտակներից որի՞ն երբեւէ ասաց.
12 Չէ՞ որ բոլորն էլ սպասարկող հոգիներ են, որոնք ուղարկւում են ի սպասաւորութիւն նրանց, որ ժառանգելու են փրկութիւնը։