ԾՆՆԴՈՑ. Chapter 38

1 Այդ ժամանակ Յուդան հեռացաւ իր եղբայրներից եւ եկաւ Իրաս անունով ոդողոմացի մի մարդու մօտ։
2 Յուդան այնտեղ տեսաւ քանանացի մի մարդու դստերը, որի անունը Շաւա էր։ Նա ամուսնացաւ նրա հետ եւ մտաւ նրա ծոցը։
3 Սա յղիացաւ, ունեցաւ որդի եւ անունը դրեց Էր։
4 Շաւան նորից յղիացաւ, ունեցաւ որդի եւ նրա անունը դրեց Օնան։
5 Նա մի որդի էլ ունեցաւ եւ նրա անունը դրեց Սելոմ։ Շաւան Քասբիում էր, երբ ծնեց նրան։
6 Յուդան իր անդրանիկ որդի Էրի համար մի կին առաւ, որի անունը Թամար էր։
7 Յուդայի անդրանիկ որդի Էրը հաճելի չթուաց Տիրոջը, եւ Աստուած առաւ նրա հոգին։
8 Յուդան ասաց Օնանին. Մտի՛ր քո եղբօր կնոջ ծոցը, ամուսնացի՛ր նրա հետ եւ զաւա՛կ պարգեւիր քո եղբօրը։
9 Երբ Օնանը հասկացաւ, որ զաւակը իրենը չի լինի, իր եղբօր կնոջ ծոցը մտնելիս սերմը թափեց գետին, որպէսզի զաւակ չտայ իր եղբօրը։
10 Օնանի արածը Աստծուն դուր չեկաւ, ուստի նրա հոգին էլ առաւ։
11 Յուդան ասաց իր հարս Թամարին. Այրի՛ մնա քո հօր տանը, մինչեւ որ մեծանայ իմ որդի Սելոմը։ Յուդան վախենում էր, որ նա էլ կը մեռնի իր եղբայրների պէս։
12 Թամարը գնաց ու ապրեց իր հօր տանը։ Շատ օրեր անցան, եւ մեռաւ Յուդայի կին Շաւան։ Յուդան սգից դուրս գալուց յետոյ իր ոդողոմացի հովիւ Իրասի հետ գնաց Թամնա՝ իր ոչխարները խուզելու։
13 Այդ մասին իմացաւ նրա հարս Թամարը, որովհետեւ նրան յայտնել էին, թէ՝ Ահա քո սկեսրայրը գալիս է Թամնա՝ իր ոչխարները խուզելու։
14 Թամարն իր վրայից հանեց այրիութեան զգեստները, քող նետեց երեսին, զարդարուեց ու նստեց Ենանի դարպասի մօտ, Թամնա տանող ճանապարհի վրայ, որովհետեւ տեսաւ, որ Սելոմը մեծացել է, բայց Յուդան իրեն կնութեան չի տալիս նրան։
15 Երբ Յուդան տեսաւ նրան, կարծեց, թէ բոզ է, որովհետեւ նա երեսը ծածկել էր, ուստի ինքը նրան չճանաչեց։
16 Իր ճանապարհը թեքելով՝ Յուդան գնաց դէպի նա եւ ասաց. Թո՛յլ տուր մտնեմ ծոցդ։ Նա չգիտէր, որ դա իր հարսն է։ Սա ասաց. Ի՞նչ կը տաս ինձ, եթէ մտնես ծոցս։
17 Նա պատասխանեց. Քեզ իմ հօտից այծի ուլ բերել կը տամ։ Սա ասաց. Իսկ մինչեւ բերել տալդ գրաւ կը տա՞ս։ Նա ասաց. Ի՞նչ գրաւ տամ քեզ։
18 Սա ասաց. Տո՛ւր մատանիդ, մանեակդ եւ այն գաւազանը, որ քո ձեռքին է։ Եւ նա մտաւ նրա ծոցը։ Թամարը յղիացաւ նրանից
19 եւ վեր կացաւ գնաց։ Նա իր վրայից հանեց քողը եւ հագաւ այրիութեան իր զգեստները։
20 Յուդան իր ոդողոմացի հովուի միջոցով այծի ուլ ուղարկեց, որպէսզի այդ կնոջից յետ ստանայ գրաւը, բայց հովիւը չգտաւ նրան։
21 Դիմելով տեղի մարդկանց՝ նա հարցրեց նրանց. Ու՞ր է այն բոզը, որ Ենանում էր, ճանապարհի վրայ։
22 Նրանք պատասխանեցին. Այստեղ ոչ մի բոզ չի եղել։ Վերադառնալով Յուդայի մօտ՝ նա ասաց. Նրան չգտայ։ Տեղի մարդիկ էլ ասացին. Այստեղ բոզ չկայ։
23 Յուդան ասաց. Գրաւը նրան թող մնայ, միայն թէ ծաղրի առարկայ չդառնանք։ Ես ուլը տուել եմ, որ տանես, դու էլ այդ կնոջը չես գտել։
24 Երեք ամիս յետոյ Յուդային յայտնեցին, թէ՝ Պոռնկացել է քո հարս Թամարը եւ ահա պոռնկանալու պատճառով յղիացել է։ Յուդան ասաց. Դո՛ւրս հանեցէք նրան, թող ողջ-ողջ այրուի։
25 Իրեն տանելու ճանապարհին Թամարը գրաւներն ուղարկեց իր սկեսրայրին՝ ասելով. Ես յղիացել եմ այն տղամարդուց, որին պատկանում են այս գրաւները։ Եւ աւելացրեց. Ճանաչի՛ր, ո՞ւմն են այս մատանին, մանեակը եւ գաւազանը։
26 Յուդան ճանաչեց դրանք ու ասաց. Նա աւելի արդար է, քան ես, որովհետեւ նրան իմ որդի Սելոմին կնութեան չտուեցի։ Եւ այլեւս չմտաւ նրա ծոցը։
27 Երբ Թամարը ծննդաբերելու վրայ էր, նրա որովայնում երկու զաւակներ կային։
28 Ծննդաբերութեան պահին զաւակներից մէկն աւելի շուտ հանեց իր ձեռքը։ Մանկաբարձը նրա ձեռքին կարմիր թել կապեց ու ասաց. Անդրանիկը սա թող լինի։
29 Երբ սա ձեռքը յետ տարաւ, անմիջապէս դուրս ելաւ նրա եղբայրը։ Մանկաբարձն ասաց. Ինչո՞ւ ճեղքեցիր պատնէշը։ Եւ նա նրա անունը դրեց Փարէս։
30 Ապա դուրս ելաւ նրա եղբայրը, որի ձեռքին կարմիր թել էր կապուած, եւ նրա անունը դրեց Զարա։